František
Hroník

spisovatel, řečník, konzultant, jednatel a ředitel agentury Motiv P

Virtuální kurzy

Change management I
V prvním díle kurzu Change management si představíme změnu z pohledu jejích nezbytných předpokladů a fází. Řekneme si, které metody můžeme k zavádění změny použít. Rozdělíme typy změn od těch velkých a rychlých, až po malé a dlouhotrvající. Odlišíme strategický a operativní přístup ke změně. Naučíme Vás, jak změnu řídit a šířit ji směrem k druhým tak, aby byla věrohodná, smysluplná a sledovala společný cíl.
Change management II
V druhém díle kurzu Change management Vám představíme techniky pro zavádění změny a vysvětlíme si křivku reakce na změnu. Obojí v kontextu časového vývoje. Vytvoříme z metod a technik matici pro rolování změny. Také si řekne, jak lidé na změnu reagují. A jak s těmito reakcemi pracovat, aby lidé nesabotovali změnu. Nakonec Vám vysvětlíme, jak změnu zakotvit a udržet, aby nezůstalo jen o u pokusu o změnu, ale stala se pevnou součástí běžné praxe.
Osobnost a role
Proč rozlišovat mezi osobností a rolí? V čem jsou od sebe odlišné? A jak je propojit ve Vaší práci? Těmito a dalšími otázkami se budeme zabývat ve virtuálním kurzu Osobnost a role. Odhalíme Vám hranice a průniky mezi osobností a různými rolemi. Představíme Vám způsoby, jak se stát v roli důvěryhodnými a nevypadnout z ní. Zaměříme se hlavně na pracovní prostředí a role manažerské a vůdcovské. Budeme se věnovat i commitmentu a odpovědnostem, které k pracovním rolím náleží. Řekneme Vám, jak je vytvářet a udržovat a k čemu jsou vlastně důležité. Pochopíte, proč je třeba rozvíjet u druhých odpovědnost a nejen spolehlivost v plnění úkolů. Na závěr si rozebereme hlavní části manažerské role a vysvětlíme si jejich smysl.
Zpětná vazba
V kurzu Vás seznámíme s nejdůležitější součástí aktivní komunikace – zpětnou vazbou. Přiblížíme si širší význam a užitečnost zpětné vazby. Zaměříme se na její různé aspekty. Ukážeme si, jak by měla zpětná vazba vypadat, jakou má strukturu a kdy bychom ji měli používat. Řekneme si, jak s ní vhodně zacházet, jak sdělovat pocity, názory, postoje a specifické informace. Velký význam má zpětná vazba při hodnocení pracovníků. Naučíme Vás, jak pracovat s kritikou a oceněním. Cílem kurzu je zlepšit Vaši komunikace s kolegy v práci, se zákazníky a také s dodavateli.
Situační leadership
V tomto kurzu se naučíte, jak zvládat vedení lidí a s ním spojené problematické situace. Řekneme si, jak obstát ve všech rolích, které přísluší leaderovi. Seznámíme Vás s různými styly vedení a jejich souvislostí s osobními předpoklady. Budeme se věnovat přístupům k vedení, jako je transakční, transformační a situační vedení (včetně delegování). Představíme si metodu tlaku a tahu, práci s koučováním a přikazováním. Uvedeme si nejčastější chyby v situačním vedení.
Work-life balance
V tomto kurzu volně navážeme na téma time managentu a zaměříme se na zvládání času z širšího, osobního hlediska. Představíme si oblasti životního stylu, které mají pro každého z nás různý význam. Poradíme, jak se vyhnout výrazné preferenci pouze jedné oblasti života, tedy abychom všechny oblasti dobře vyvažovali a vytěžili z každé co nejvíce. Zjistíte jak zvládat čas v jednotlivých oblastech, a také jak jej využívat intenzivně. Dozvíte se také, jak efektivně zvládat práci z domova, nebo mimo pracoviště, jelikož tato práce je stále častější a populárnější. Představíme tedy klíčové postoje i praktické rady. Cílem kurzu je, abyste se těšili do práce i domů, a ani před jedním do toho druhého neutíkali.