František
Hroník

spisovatel, řečník, konzultant, jednatel a ředitel agentury Motiv P

Kontakt

Máte dotazy či jakékoli připomínky? Prosím, kontaktujte nás na e-maily uvedené níže. Budeme se těšit!
Máte-li dotaz týkající se pana doktora Hroníka, kontaktuje prosím:
Marta Domanská
Manažer pro komunikaci
marta.domanska@motivp.com
Máte-li dotaz týkající se knih, kontaktuje prosím:
Ing. Martin Moravec, MBA
CEO Motiv Press (nakladatelství)
martin.moravec@motivpress.cz
+420 777 668 472