Manažerská integrita v angličtině

O knize

Look no further for a gift for your managers. A book full of stories and inspiration, the only one of its kind, a book that will help them throughout their lives, a book they will keep coming back to. A famous management guru and author of 11 books for professionals presents his latest magnificent publication, “Managerial Integrity”. Don’t miss this unique opportunity to read this book about conscience, trust, values and morals in managerial work.

The book is full of interesting tips, recommendations and real-life examples that will help you deal with delicate problems and dilemmas, as well as help you work with your conscience and not come into conflict with your personality. Find out why managers now demand that their staff have a heart as well as a head.

Kniha je v českém jazyceKniha je také v českém jazyce.

Další knihy

Jak se nespálit podruhé
Kniha „Jak se nespálit podruhé“ přináší ucelený přehled o tom, jak koncipovat a realizovat ve firmách výběrové řízení. Navazuje na dnes nedostupnou knihu „Jak se nespálit při výběru zaměstnanců“, která byla příznivě přijata odbornou veřejností. Kniha je odbornou událostí a reflektuje hodnoty jako poctivost, prospěšnost, profesionalita a praktičnost. Je určena pro studenty MBA, manažery, personalisty, studenty psychologie, andragogiky a personálního řízení.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Jak najít zaměstnání
Jak najít zaměstnání je průvodcem pro každého, kdo ztratil práci. Dvanáct kapitol nabízí krok za krokem, jak si nové zaměstnání hledat. V knize najdete odpovědi na to, jak si zvolit správný směr své kariéry, jak vybrat a kontaktovat potencionálního zaměstnavatele. Dále obsahuje ukázky nevhodných a vhodně strukturovaných životopisů či motivačních dopisů. Najdete zde přípravu na přijímací pohovor a poukázání na možná úskalí samotného průběhu přijímacího řízení a jejich zvládnutí. V závěru autor zmiňuje i možný neúspěch a vypořádání se s ním.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Manažerské příběhy
Kniha manažerských příběhů je velmi citlivou inspirací těm, kteří se snaží stále hledat nové cesty a nové postupy. Obsah knihy je pozitivní konfrontací s našimi vlastními příběhy. Ukazuje nám nový pohled na zdroje našeho dalšího rozvoje.
Kniha si získala popularitu mezi širokou veřejností díky poutavým a poučným příběhům. Je zajímavá pro každého, nejen manažeři z ní opakovaně čerpají inspiraci pro svůj život či kariéru. Odborná kniha, kterou ale přečtete jedním dechem, poukazuje na úskalí manažerské práce a v mnoha příbězích pomáhá inspirovat se tím, co už tu dávno bylo.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Rozvoj a vzdělávání zaměstnanců
Učící se organizace není stav, ale proces. Stejně tak „nové trendy“ nejsou inventářem novinek a sadou hotových odpovědí, ale především podnětem. Autor knihy, František Hroník, je ve svém díle obsáhl vše, co studenti personalistiky i samotní personalisté potřebují pro svoji práci. Jde tedy o vyrovnaný mix teorie a praxe. Teorie zahrnuje především strategický rozvoj lidských zdrojů a vliv firemní kultury na rozvoj lidí. Praktické kroky pak podrobně vysvětlují celý cyklus existence zaměstnance v organizaci – od výběru přes hodnocení, vzdělávání až k jeho efektivitě na pracovním místě.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Poznejte své zaměstnance
V knize „Poznejte své zaměstnance“ se dozvíte vše o stále rozšířenější metodě Assessment Centre, která se používá při výběru, hodnocení a rozvoji pracovníků. Pomocí metody Assessment Centre lze rozpoznat potenciál pracovníků, předpovídat jejich budoucí chování a orientovat další směr profesionálního a osobního rozvoje. Autor nic neskrývá a podrobně představuje jednotlivé postupy, organizační varianty, nejčastěji chyby, nejlepší zkušenosti, předpoklady efektivního Assessment Centre apod. Publikace má charakter praktické příručky s řadou ukázek.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Hodnocení pracovníků
Kniha „Hodnocení pracovníků“ se osobitým, kreativním a velmi praktickým způsobem zaměřuje na oblast hodnocení pracovníků. Jelikož pravidelné hodnocení zaměstnance přispívá k vytvoření motivačního firemního klimatu, napomáhá otevřené komunikaci uvnitř podniku a přispívá ke vzájemnému sdílení firemních hodnot a principů. Publikace je tak určena nejen všem řídícím pracovníkům, ale i jejich podřízeným.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Jak se nespálit při výběru zaměstnanců
Kniha je komplexním návodem k realizaci a vyhodnocení procesu výběru a přijímání pracovníků. Kniha je ideální pro HR manažery, HR konzultanty, liniové manažery i pro studenty personalistiky. Jak se nespálit při výběru zaměstnanců se stala jakýmsi předchůdcem knihy od stejného autora „Jak se nespálit podruhé“.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Kompetenční modely
Kniha vznikla v rámci projektu Učit se praxí, v rámci nějž doktor Hroník vytvářel kompetenční modely pro desítky firem z Jihomoravského kraje. Vytvoření knihy i realizace projektu byly financovány z ESF a státního rozpočtu ČR.
Kniha je k dispozici v elektronické verzi pouze pro klienty.

Kniha je v českém jazyce

To nejlepší v našich firmách
Kniha shrnuje přednášky a případové studie z projektu Focus on Human, kterého se zúčastnili zástupci 100 pražských firem. Vytvoření knihy i realizace projektu byly financovány z ESF a státního rozpočtu ČR.
Kniha je k dispozici pouze pro účastníky projektu.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce

Managing People
Každoročně aktualizované učební texty pro studenty stejnojmenného předmětu studia MBA. Kniha shrnuje přednášky a případové studie z projektu Focus on Human, kterého se zúčastnili zástupci 100 pražských firem. Vytvoření knihy i realizace projektu byly financovány z ESF a státního rozpočtu ČR.
Kniha je k dispozici pouze pro studenty MBA.

Kniha je v českém jazyceKniha je v českém jazyce